Vaak gestelde vragen

 

Kunnen de ramen open?

Een passief huis wordt gebouwd met vensters die open kunnen, net zoals bij andere types van woningen.
Dankzij het verluchtingssysteem zult u echter geen behoefte voelen om een raam te openen. Zo zult u bij het ochtendgloren in uw slaapkamer van even verse lucht genieten als bij het slapengaan.

Wanneer u de kamer lucht door ramen open te zetten dan gaat veel energie verloren omdat de warme lucht gewoon naar buiten ontsnapt. Ondanks een permanente verluchting zorgt het ventilatiesysteem daarentegen voor een minimaal energieverlies omdat de warmte gerecupereerd wordt uit de afgezogen lucht. In de winter zal dit verlies gecompenseerd moeten worden door extra energietoevoer.
Bij massieve huizen zoals pamaflex_text passiefhuizen, kan deze energie gedeeltelijk komen uit de warmte die opgeslagen zit in de massieve muren.

Welk soort verwarmingssysteem moet men voorzien voor een Pamaflex huis ?

Een klassiek verwarmingssysteem (ketel, radiatoren, schouw, …) is niet nodig omdat er bij een pamaflex_text passiefhuis heel weinig energieverlies is. Hierdoor is een massieve passief pamaflex_textwoning niet duurder, of zelfs goedkoper dan een lage energie woning.
De externe energietoevoer door de zon, aangevuld met de interne energietoevoer (lichaamswarmte, huishoudtoestellen, …) volstaan gedurende bijna het gehele jaar. Daarom voorzien we elektrische verwarmingseenheden in één of twee plaatsen in de woning, die als hulpverwarming gebruikt kunnen worden bij uiterste koude.
Door bijvoorbeeld energie te produceren met behulp van foto-voltaïsche zonnepanelen en door het elektriciteitsnetwerk te gebruiken als batterij, kunt u uw “passief” pamaflex_text huis makkelijk omvormen tot een “nul-energie” pamaflex_text huis.

Is een open haard of een kachel toegelaten in een Pamaflex huis?

Jawel, in een pamaflex_text passiefhuis mag u ook een open haard of kachel plaatsen. De schouw moet echter wel voorzien worden van een afsluiting die vermijdt dat er warmte verlies optreedt door de ongewenste toevoer van koude luchtstromen. Aangezien een passieve pamaflex_text woning slechts een geringe behoefte heeft aan energietoevoer, moet men er wel over waken de woning niet te verhitten. U kunt natuurlijk altijd een raam openzetten. Wanneer u regelmatig een open haard of kachel wenst te gebruiken, dan raden we aan uw installatie correct in te stellen en eventueel met behulp van warmterecuperatie het warmwater circuit met deze energiebron te voeden.

Waarom is een Pamaflex huis niet duurder ?

Een lage-energie woning, die eigenlijk al de norm wordt, vraagt al een goede isolatie, goed sluitende ramen en een centraal ventilatiesysteem. Indien u iets meer investeert op het vlak van isolatie, ramen en andere elementen eigen aan passiviteit, dan maakt u van een lage-energie woning een passief woning. Bij zulke woning kunt u het gehele systeem van centrale verwarming uit uw budget schrappen. De investering in een ketel, mazouttank, schouw, radiatoren, vloerverwarming, gasaansluiting, … is dan niet meer nodig. Deze kostenbesparing compenseert de voor de extra kost voor het bouwen van een pamaflex_text passiefhuis.

Hoe lang duurt de bouw van een PAMAflex huis ?

Na de fundering, hebben we een week per verdieping nodig om de ruwbouw van een pamaflex_text huis te bouwen.

Daarna, kan het gebouw luchtdicht worden en de afwerkingen beginnen.

De totale tijd voor de bouw van een pamaflex_text huis hangt ook af van de nodige tijd voor het voor project, voor de studie van alle bijzonderheden en voor de keuze van de materialen voor de afwerkingen. Een realistische tijdsduur is tussen 8 en 10 maanden.

Is het mogelijk om een PAMAflex werf te bezoeken ?

De pamaflex_text werven kunnen zeker worden bezocht. Voor de zekerheid moet u altijd door een vertegenwoordiger van het bedrijf worden begeleid.

Om een bewoond huis te bezoeken, moeten de bewoners hun akkoord geven. In dit geval, gelieve ons te inlichten over uw interesse voor een of meerdere huizen en we zullen onze best doen om een bezoek te organiseren.

Welke zijn mijn certificaten ?

Een pamaflex_text huis kan alleen door een geregistreerde en gecertifieerde aannemer wordt gebouwd. Elk pamaflex_text huis wordt door een van onze europees gecertificeerde passivhuisontwerper nagekeken die de nodige vakkennis en ervaring bezit. We overtuigen ook ons van hoge kwaliteitsnormen om de “passiefhuis” normen te bereiken.

Welke zijn mijn garanties ?

We bieden ook de wettelijke tienjarige garantie op alle onze pamaflex_text huizen. Daar het pamaflex_text huis massief is, is de structuur meer duurzame dan andere bouwsystemen. De luchtdichtheid is, door de pamaflex_text massieve structuur, ook duurzame verzekerd. We verzekeren ook de passiviteit van het gebouw.

Is de passief norm nog in een experimentele fase ?

Neen, absoluut niet. De passief norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat meermaals werd bevestigd. Het eerste passief huis werd in 1991 gebouwd.

In de loop der jaren werden heel wat gegevens vergaard in passief huizen. Deze gegevens bevestigen de theoretische grondlegging.
We voeren momenteel een onderzoek uit in een pamaflex_text passiefhuis. De eerste resultaten bevestigen eveneens de juistheid van de vooropgestelde hypotheses. Wanneer de resultaten voor een voldoende lange periode verwerkt zullen zijn, dan zullen we ze hier aankondigen.

De passief norm voor nieuwe woningen zal in de meeste Europese landen verplichtend worden vanaf 2017.

Kan men verstikken in een passief huis ?

DUIDELIJK NIET !

Ondanks de goede isolatie, is het nagenoeg ondenkbaar dat er een tekort aan zuurstof zou ontstaan in een passief huis. De mens is erg gevoelig voor de kwaliteit van de lucht. Zodra het centraal luchtverversingssysteem niet meer zou werken en het CO2 gehalte dus zou toenemen, zou u onmiddellijk gewaar worden dat de lucht minder vers wordt. Door het feit dat u in een passief huis verwend bent met het centrale luchtverversingssysteem die steeds verse, propere lucht aanvoert, zult u het verschil des te beter voelen. Bij een uitval van het systeem, opent u gewoon een raam om te luchten.

Zelfs wanneer zich ’s nachts een uitval van het centraal verluchtingssysteem zou voordoen, schept dit geen problemen. In rusttoestand verbruikt het menselijk lichaam erg weinig zuurstof. In rusttoestand ademt een volwassene 10 tot 15 keer per minuut met telkens een luchtuitwisseling van ongeveer 0,5 liter. Uit dit luchtvolume halen de longen ongeveer 30% van aanwezige zuurstof.
Daardoor beschikt een persoon die in een kleine hermetisch afgesloten ruimte (wat in realiteit nooit voorkomt) slaapt van 3.00 op 2,50 meter over voldoende zuurstof voor twintig uur.
Verder kan er ook een CO2 voeler geïnstalleerd worden in pamaflex_text passiefhuizen die wanneer nodig een alarmsignaal geeft.

Kan een huis een nulenergiehuis zijn zonder een passiefhuis te zijn ?

Nee! Voorwaarde om als nulenergiehuis gecertificeerd te zijn is de passiefhuisstandaard. op de eerste plaats gaat het erom zeer weinig energie voor de verwarming te verbruiken. Als deze geringe hoeveelheid aan verwarmingsenergie dan door herniewbare energie opgewerkt word (photovoltaïk, hout,…) dan word een passivhuis tot nulenergiehuis.

Een slecht geisoleerd gebouw, wat met veel kubiekemeter hout of veel kwadraatmeter photovoltaïk verwarmd word is geenszins een nulenergiehuis.

Het antwoord kan afhankelijk van land en streek verschillen.

Hoe komt Sinterklaas binnen, zonder koker ?

Sinterklaas komt door de koker van de passieve kachel of, als er geen kackel is, komt hij door internet.

© Alphabeton 2014