Onze verplichtingen

QC - Quality Control

Kwaliteitscontrole

De  Pamaflex bouwelementen voor passiefhuis worden onder permanente contôle van kwaliteit vervaardigd. Derhalve kunnen wij de bepaalde kwaliteitsdoelstellingen verwezenlijken en aan de klanten het verwachte resultaat garanderen.

energia e futuro

Groene elektriciteit

De Pamaflex bouwelementen voor passiefhuis wordenmet behulp van 100% groene elektriciteitgeproduceerd.

De elektriciteit opgewekt door windturbines, fotovoltaïsche panelen, waterkracht en biomassa, verbruikt geen fossiele brandstoffen en stoot geen CO2 uit. Ze neemt zorg voor het milieu voor onszelf en ons nageslacht.

© Alphabeton 2014